DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG > Vipcard


 • VIP KIM CƯƠNG
  Điều kiện: 
  Mua từ 100 triệu đồng/năm 
  Quyền lợi:  Giảm giá 25% khi mua hàng
  Hạn sử dụng: 04 Năm
   


  VIP RUBY
  Điều kiện: 
  Mua từ 40 triệu đồng/năm 
  Quyền lợi:  Giảm giá 20% khi mua hàng
  Hạn sử dụng: 03 Năm
   


  VIP VÀNG
  Điều kiện: 
  Mua từ 20 triệu đồng/năm 
  Quyền lợi:  Giảm giá 15% khi mua hàng
  Hạn sử dụng: 1.5 Năm
   


  VIP BẠC
  Điều kiện: 
  Mua từ 10 triệu đồng/năm 
  Quyền lợi:  Giảm giá 10% khi mua hàng
  Hạn sử dụng: 01 Năm
   

  Lưu ý: 
  - Thẻ VIP không được áp dụng đồng thời trong các chương trình khuyến mại khác
  - Khi thẻ VIP hết HSD, nếu Quý khách không đạt mức thẻ mới cao hơn, Quý khách sẽ nhận được số điểm tích lũy mới tương ứng với 50% số điểm hiện có.