HỎI ĐÁP

 • Tôi có thẻ VIP Vàng nhưng đã hết hạn sử dụng, tôi không biết sau khi thẻ hết hạn thì có được hưởng quyền lợi về Thẻ VIP nữa không

  Trả lời 
  Thưa chị, sau khi Thẻ VIP của chị hết hạn sử dụng, Nếu chị không đạt mức thẻ VIP mới cao hơn, thì số điểm tích lũy sẽ bằng 50% số điểm hiện có.

 • Tôi đã đặt cọc sản phẩm đang sale 20%, nhưng ngày quay lại lấy hàng sản phẩm đã đã sale 50%? Vậy tôi sẽ thanh toán theo mức nào?

  Trả lời
  Chị sẽ được thanh toán theo mức 50% cùng mức trong chương trình sale. 

   

1 2 3