TUYỂN DỤNG

Nhân viên bảo vệ ( số lượng 2)

Nhân viên sửa đồ ( số lượng 1 )

Nhân viên bán hàng ( số lượng 6 )

Nhân viên thu ngân ( số lượng 2 )

Quản lý showroom ( số lượng 1 )

Thông báo tuyển dụng cho SR Hà Tĩnh sắp khai trương

SEVEN.am cần tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng

SEVEN.am cần tuyển dụng trưởng nhóm SALE ONLINE

SEVEN.am cần tuyển dụng nhân viên content FACEBOOK, WEBSITE

SEVEN.am cần tuyển dụng nhân viên quảng cáo GOOGLE - FACEBOOK

1 2 3