Quyền lợi Thiệp Tri Ân dành tặng cho khách hàng từ VIP Kim Cương (Áp dụng từ T4/2018).

Quyền lợi Thiệp Tri Ân dành tặng cho khách hàng từ VIP Kim Cương (Áp dụng từ T4/2018).

29/05/2017 - 17:08    |    Chia sẻ        

Quyền lợi Thiệp Tri Ân dành tặng cho khách hàng từ VIP Kim Cương (Áp dụng từ T4/2018).

Điểm từ 100 – dưới 200 điểm: tặng Thiệp Tri Ân tương ứng 1 SP bất kỳ trong tháng 4 Sinh nhật Seven.AM.

Điểm từ 200 điểm trở lên: tặng Thiệp Tri Ân tương ứng 2 SP bất kỳ trong tháng 4 Sinh nhật Seven.AM.

Lưu ý:

Sản phẩm tặng bất kỳ có giá trị tối đa 03 triệu đồng.

Khách VIP Kim cương nên mang theo Thư Chúc mừng/Thiệp Tri Ân để nhận Sản phẩm tặng.