Thanh toán đơn hàng

Thanh toán đơn hàng

22/05/2017 - 10:11    |    Chia sẻ        

Seven.AM chỉ gửi hàng cho quý khách khi quý khách đã thanh toán cho chúng tôi.

Để thanh toán, quý khách chuyển khoản vào một trong số các tài khoản sau đây. Nội dung chuyển khoản: Tên người chuyển khoản + mã đơn hàng hoặc mã sản phẩm.

Ngay sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của chúng tôi, Seven.AM sẽ tiến hành lập đơn hàng và giao hàng ngay cho Quý khách

Thông tin tài khoản nhận tiền của công ty cổ phần MHA